Home > Blog > Schuldsaldoverzekering op twee hoofden: pro's en contra's!


28 feb

Schuldsaldoverzekering op twee hoofden: pro's en contra's

schuldsaldoverzekering op twee hoofden

Categorie: Schuldsaldoverzekering

Als twee partners een hypothecaire lening afsluiten, hebben ze de mogelijkheid om elk afzonderlijk een schuldsaldoverzekering af te sluiten of te kiezen voor een schuldsaldoverzekering op twee hoofden. Welke van de twee mogelijkheden u het best kiest, hangt af van uw persoonlijke voorkeur. Om u te helpen bij uw keuze, lijsten we hier alvast de voor- en nadelen op van een schuldsaldoverzekering op twee hoofden!

Een schuldsaldoverzekering op twee hoofden is goedkoper

In een klassieke formule moeten beide partners een schuldsaldoverzekering afsluiten om, bij overlijden, de andere partner financiële bescherming te bieden. Deze Hypo Protect Classic schuldsaldoverzekering is echter niet de enige optie. Wie met zijn partner een hypothecaire krediet afsluit, kan ook kiezen voor een schuldsaldoverzekeringsformule op twee hoofden of Hypo Protect 2win. Daarbij ondertekenen beide partners samen één contract van schuldsaldoverzekering, waardoor de verzekeraar meestal een gunstiger tarief kan aanbieden. Doorgaans zijn de premies bij een schuldsaldoverzekering op twee hoofden zo’n 10% goedkoper dan bij onderschrijving van twee aparte polissen.


Schuldsaldoverzekering op twee hoofden: eenvoud en transparantie

Een schuldsaldoverzekering op twee hoofden biedt ook het voordeel van de duidelijkheid. De partners genieten allebei financiële zekerheid, maar hoeven slechts één contract te ondertekenen. Het contract is bovendien erg transparant. We illustreren dit met twee mogelijke scenario’s:

  • Schuldsaldoverzekering op twee hoofden met 50%-dekking: als partner A komt te overlijden, neemt de verzekeraar 50 % van het overblijvende af te lossen kapitaal voor haar rekening en dient partner B de overige 50% van het resterende af te lossen kapitaal slechts te voldoen.
  • Schuldsaldoverzekering op twee hoofden met 100%-dekking: als partner A komt te overlijden, neemt de verzekeraar het volledige resterende af te lossen kapitaal over dat verzekerd is. Partner B dient dus niets meer te betalen.
Het maakt daarbij overigens niet uit of de partners getrouwd, wettelijk samenwonend of familie van elkaar zijn. Let wel op in het eerste scenario: een contract op twee hoofden loopt altijd ten einde bij het overlijden van één van de twee partners in de polis. Als u als overblijvende partner toch verzekerd wenst te blijven voor het resterende af te lossen kapitaal, dan kunt u natuurlijk steeds overgaan tot een nieuwe polis op eigen hoofd zoals de Hypo Protect Classic-formule.


Schuldsaldoverzekering op twee hoofden: niet fiscaal aftrekbaar

Terwijl een schuldsaldoverzekering op eigen hoofd fiscaal aftrekbaar is, is een schuldsaldoverzekering op twee hoofden dat niet. Maar onthoud ook dat het eventueel uit te keren bedrag bij overlijden belastingvrij blijft, aangezien de premies van een Hypo Protect 2win schuldsaldoverzekering niet fiscaal aftrekbaar zijn. Is die fiscale aftrekbaarheid dan absoluut een misgelopen voordeel? Niet per se… Als uw maximaal aftrekbare korf al volledig gevuld is, heeft het bijvoorbeeld geen enkel nut om de premie van de schuldsaldoverzekering in te brengen (u hebt hiervoor dan toch geen recht meer op extra belastingvermindering). En dat gebeurt vaak, aangezien in diezelfde fiscale korf bijvoorbeeld ook de kapitaalaflossingen en intresten voor uw hypothecaire lening, alsook de premies voor eventuele andere levensverzekeringen worden ondergebracht.


En wat met de betaling van de premies?

Bij de schuldsaldoverzekering op twee hoofden betaalt u premies gedurende twee derden van de looptijd van uw lening (net zoals bij een klassieke schuldsaldoverzekering). Het is dan ook aangeraden om te berekenen hoeveel u op het einde van de rit betaalt, en dat te vergelijken met een schuldsaldoverzekering op eigen hoofd! Twijfels over wat voor u het beste type van schuldsaldoverzekering zou zijn? Aarzel dan niet ons te contacteren, we staan u graag bij!Waarom voor BNP Paribas Cardif kiezen?

Vragen? 02/528 00 03

Bel me

8 klanten op 10

raden Cardif aan bij vrienden en familie

Zorg voor service

persoonlijk en snel

25 jaar

expertise en betrouwbaarheid

7 DECAVI

verzekeringstrofeeën