HYPO PROTECT

Verzeker het project van uw toekomst

Home > FAQ


FAQ

 • Beperkt de dekking van Hypo Protect zich tot hypothecaire leningen van particulieren ?

  Hypo Protect dekt verschillende soorten leningen voor particulieren en zelfstandigen : lening met constante annuïteiten, lening met constante kapitaalsaflossingen en in fine lening.

  Wat is het grote verschil tussen Hypo Protect Classic en Hypo Protect 2win ?

  Zowel Hypo Protect Classic als Hypo Protect 2win dekken dezelfde hoofdwaarborg : overlijden.

  Hypo Protect 2win is bedoeld om 2 verzekerden te dekken in dezelfde polis. Beide verzekerden moeten dan hetzelfde verzekerd kapitaal onderschrijven. De premiebetalingen zijn niet fiscaal aftrekbaar. De premie zal ongeveer 10 % goedkoper zijn dan bij onderschrijving van 2 aparte polissen Hypo Protect Classic.

  Hypo Protect Classic dekt 1 verzekerde. De premiebetalingen zijn, indien gewenst, fiscaal aftrekbaar. Er kunnen ook bijkomende waarborgen onderschreven worden : Overlijden door ongeval, Arbeidsongeschiktheid en Onvrijwillige Werkloosheid.

  Ik heb gehoord over het gewaarborgd en het ervaringstarief. Wat is het verschil ?

  Bij het tarief gewaarborgd gedurende de volledige duurtijd van het contract bent u zeker dat de premie gedurende de volledige duurtijd dezelfde blijft. Of u gedurende 10 jaar of 20 jaar uw premie moet betalen, de premie blijft ongewijzigd.

  Bij het ervaringstarief blijft de premie constant gedurende de eerste 3 jaar van het contract. Na 3 jaar kan de maatschappij de premie wijzigen (gebaseerd op sterftetabellen). Het ervaringstarief is goedkoper dan het gewaarborgd tarief maar houdt natuurlijk ook een zeker risico in.

  Ik ben 60 jaar. Kan ik nog dekking krijgen door het product Hypo Protect ?

  Hypo Protect is toegankelijk voor iedereen die :
  Ouder is dan 18 jaar
  Jonger is dan 75 jaar (voor de dekking overlijden)
  Jonger is dan 60 jaar (voor de dekkingen 'Arbeidsongeschiktheid' en 'Onvrijwillige Werkloosheid').

  Hoe verloop de betaling van mijn premie ?

  De premie betalen kan op verschillende manieren. Soms kan het fiscaal voordelig zijn om via een éénmalige premie de schuldsaldoverzekering te betalen.

  Wanneer u kiest voor een jaarlijkse premiebetaling zult u gedurende twee derden van de totale duurtijd uw premie dienen te betalen. U blijft wel gedurende de volledige duurtijd van het contract verzekerd.

  Indien gewenst kunt u zelfs kiezen voor zesmaandelijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premiebetalingen (indien de premie hoger is dan 25 EUR). Hierbij worden wel fractioneringkosten aangerekend.

  Ik leen op 35 jaar. Krijg ik nog dekking in Hypo Protect ?

  Ja, Hypo Protect dekt leningen met een duurtijd tot 40 jaar.UW SIMULATIE IN 3 MIN

Capital emprunté

  
Durée

 maanden
Taux

  %

3 redenen om voor
BNP PARIBAS CARDIF
te kiezen

 • Dé verzekeringsspecialist inzake bescherming van leningen
 • De goedkoopste en meest complete schuldsaldoverzekering
 • Een aanbod op maat voor uw project