Home > Lening niet terugbetalen: wat zijn de gevolgen?


22dec

Lening niet terugbetalen: wat zijn de gevolgen?

lening niet terugbetalen

Categorie: Hypothecaire lening

Een woning financieren op een correcte, veilige en betaalbare manier? Daarvoor sluit u in de eerste plaats een hypothecaire lening af. U betaalt maandelijks een vaste of variabele som, en na de afbetalingstermijn is het huis van u. Jammer genoeg loopt het leven niet altijd zoals voorzien. U kunt bijvoorbeeld onverwachts ziek of werkloos worden. In die gevallen dreigen de maandelijkse premies een ondraagbare last te worden. Wat als u uw lening niet meer kunt terugbetalen?

Van boetes tot hogere intrestvoet

Vóór u uw lening afsluit, doet u er goed aan om de betaalbaarheid van uw maandelijkse kredietaflossingen in vraag te stellen. Om financiële problemen preventief te bestrijden, geldt er sowieso de 33%-regel. Die houdt in dat de totale maandelijkse leningslast niet groter mag zijn dan één derde van het gezinsinkomen. Mocht u er toch niet in slagen uw lening terug te betalen, voorziet de wet strenge sancties:

  • U krijgt een boete opgelegd.
  • Afhankelijk van uw contract wordt de intrestvoet opgetrokken.
  • U wordt opgenomen in de databank van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank.

Als die maatregelen geen soelaas bieden, kan de kredietverstrekker uw huis verkopen om de niet terugbetaalde som te recupereren. Dat is alleen mogelijk ná een verzoeningspoging voor de beslagrechter. Pas als die mislukt, wordt er overgegaan tot een overkoop.

Lening niet terugbetalen? Ga voor extra bescherming

Uw job verliezen, chronische ziekte, … Het noodlot kan meedogenloos toeslaan. Gelukkig kunt u de nodige beschermingsmaatregelen inbouwen, met een schuldsaldoverzekering en bijkomende waarborgen. Een overzicht:

  • De schuldsaldoverzekering: Die is niet verplicht (uw kredietinstelling kan ze wel als voorwaarde opleggen), maar garandeert uw nabestaanden een zorgeloze toekomst. Mocht u overlijden tijdens de looptijd van uw hypothecaire lening, dan neemt de verzekeraar de aflossing van het krediet deels of integraal van uw nabestaanden over.
  • De bijkomende waarborg ‘Arbeidsongeschiktheid’ bovenop uw schuldsaldoverzekering. Deze waarborg houdt uw levensstandaard op peil wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent uw job uit te oefenen.
  • De bijkomende waarborg ‘Onvrijwillige Werkloosheid’ bovenop uw schuldsaldoverzekering. Deze waarborg vrijwaart u van kopzorgen wanneer u plotseling zonder werk komt te zitten. Geen overbodige luxe in financieel onzekere tijden.

Graag meer informatie? Neem gerust contact op, we staan voor u klaar!Uw simulatie in 1 min

Start uw simulatie

Waarom voor BNP Paribas Cardif kiezen?

Vragen? 02/528 00 03

Bel me

8 klanten op 10

raden Cardif aan bij vrienden en familie

Zorg voor service

persoonlijk en snel

25 jaar

expertise en betrouwbaarheid

7 DECAVI

verzekeringstrofeeën