Mijn e-mail adres zal gedurende 1 jaar bewaard worden door CARDIF Assurance Vie. Ik kan mij steeds uitschrijven door op de link ‘zich uitschrijven’ te klikken die in elke mail die ik zal ontvangen aanwezig zal zijn. De gegevens met persoonlijk karakter die u ons communiceert, worden geacht behandeld te worden door Cardif. Deze worden enkel gebruikt om het beheer van verzekeringsproducten te verzekeren, de klantenservice, promotie voor nieuwe producten, voorkomen en de strijd tegen elke vorm van fraude. Volgens de wet van 08/12/1992, heeft u het recht tot inzage en rechtzetting van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn. Dit kan door een schriftelijke aanvraag te richten aan Cardif. U kunt bijkomende inlichtingen bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.